Apteneo to wspólnota indywidualistów

  • W obrębie społeczności wspieramy się i kształcimy, uczestnicząc w konferencjach tematycznych.
  • Każda z Aptek ma swojego Łącznika – eksperta Apteneo.
  • Stały kontakt między Aptekami zapewnia nieoficjalna Gazeta Aptek Niezależnych.
  • Dzielimy się swoimi doświadczeniami korzystając z wiedzy Farmaceutów z naszej Rady Aptek Niezależnych.
Menu